Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kępno

Kolorowy pasek

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 sierpnia 2106 roku

Kępno, dnia 30.07.2016r.

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01.08.2016 R.

 

 

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  Burmistrz Miasta i Gminy Kępno zawiadamia, że uchwałą nr XXV/178/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r., poz. 4314) – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Od dnia 01.08.2016 r. miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie wynosić:

11  zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość*, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

25  zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość*, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

 

W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy**, a na których powstają odpady komunalne  i są one zbierane w sposób selektywny***, stawka opłaty za pojemnik wynosi:

1) o pojemności od 110 l do 120 l             - 10 zł;

2) o pojemności 240 l                                    - 20 zł;

3) o pojemności od 1,1 m3 do 1,5 m3     - 90 zł;

4) o pojemności 7 m3                               - 520 zł;

 

W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy**, a na których powstają odpady komunalne  i są one zbierane w sposób nieselektywny, stawka opłaty za pojemnik wynosi:

1) o pojemności od 110 l do 120 l            -       39 zł;

2) o pojemności 240 l                                    -       78 zł;

3) o pojemności od 1,1 m3 do 1,5 m3     -     325 zł;

4) o pojemności 7 m3                                 -  1 850 zł;

 

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych  jedynie przez część roku, roczna ryczałtowa stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynosi:

 

-  20 zł za rok jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny,

lub

-  78 zł za rok jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny.

 

 

POUCZENIE

1/ W związku ze zmianą sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości deklarujący powyżej 4 osób zamieszkałych w jednym gospodarstwie domowym lub deklarujący pojemniki z nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są, w terminie do 15 sierpnia 2016 roku, do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nowym formularzu, dostępnym w tut. urzędzie oraz na stronie internetowej (www.um.kepno.pl) lub też za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://umkepno.eboi.pl/ lub przez platformę ePUAP.

2/ W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

3/ Opłatę za miesiąc lipiec 2016 roku należy wnieść w kwocie określonej w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4/ Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Kępno zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry, w następujących terminach:

ü  do 15 marca – za I kwartał danego roku,

ü  do 15 maja – za II kwartał danego roku,              

ü  do 15 września – za III kwartał danego roku,

ü  do 15 listopada – za IV kwartał danego roku.                                  

- przelewem na rachunek bankowy Gminy Kępno, ul. Ratuszowa  1 

  nr 38 1090 1144 0000 0000 1400 3615 w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Kępnie

- lub gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Kępno (Pn 800 – 1600, Wt–Pt 800 – 1530).

 

W tytule  przelewu należy zamieścić:

       nazwisko i imię (nazwę) składającego deklarację,

       adres nieruchomości, której opłata dotyczy,

       dopisek „odpady komunalne”.

 

Wszelkie pytania dotyczące opłat za odpady komunalne prosimy kierować pod nr tel.:

62 78 25 827, 62 78 25 800  lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno (parter, pok. 1.05).

 

 

 

 

 

*opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej przez właściciela liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty,

**w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady, objętych systemem odbierania odpadów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

*** w przypadku wyboru zbiórki selektywnej, należy zadeklarować odpowiednią wielkość pojemnika na każdą z frakcji (tzn. odpady mokre, odpady suche i szkło).

 

 

 

Załączniki:

deklaracja do pobrania  

 

                                                                                                                            

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Komorowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Komorowski
Data wprowadzenia:2016-08-04 14:29:35
Opublikował:Krzysztof Komorowski
Data publikacji:2016-08-04 14:33:08
Ostatnia zmiana:2016-08-04 14:33:11
Ilość wyświetleń:2041

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij