Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kępno

Kolorowy pasek

Komunikat Komisarza Wyborczego z dnia 3 marca 2011

KOMUNIKAT

Komisarza Wyborczego w Kaliszu

z dnia 3 marca 2011 r.

o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz sprawozdań finansowych z dochodów i wydatków związanych z referendami lokalnymi w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego przeprowadzonych w toku kadencji w latach 2010-2014

I. Wybory do rad gmin, rad powiatów oraz wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Na podstawie § 5a pkt 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych /M.P. Nr 13, poz. 225 ze zm./ Komisarz Wyborczy w Kaliszu, zgodnie z art. 64l ust. 2 oraz art. 84 ust. 2 i ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190/ i art. 24 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191/, informuje, że:

  1. pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów przedkłada organowi, któremu komitet złożył zawiadomienie o utworzeniu komitetu, sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu, zwane dalej „sprawozdaniem finansowym”, a w przypadku gdy komitet nie pozyskiwał i nie wydatkował środków stosowne oświadczenie zastępujące sprawozdanie;

  2. w sytuacji rozwiązania komitetu wyborczego przed dniem wyborów pełnomocnik finansowy składa sprawozdanie finansowe w terminie 14 dni od dnia złożenia Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu zawiadomienia o rozwiązaniu komitetu;

  3. wzory sprawozdań finansowych określają załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie:

    a/ sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. Nr 134, poz. 1127 ze zm./,

    b/ sprawozdań finansowych komitetów wyborczych o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze związane z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast /Dz. U. Nr 134, poz. 1128 ze zm./

    które są dostępne na stronie internetowej www.pkw.gov.pl;

  4. pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który nie dopełnia obowiązku sporządzenia i przedłożenia w terminie sprawozdania finansowego albo podaje w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane, zgodnie z art. 202j ust. 1 Ordynacji wyborczej i art. 27p ust. 1 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta … podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

II. Referenda lokalne w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 45 w związku z art. 44 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym /Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm./ informuję, że:

1/ pełnomocnik inicjatora referendum w terminie 3 miesięcy od dnia referendum przedkłada komisarzowi wyborczemu, który zarządził przeprowadzenie referendum, sprawozdanie finansowe z dochodów i wydatków, związanych z referendum;

2/ wzór sprawozdania określa załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania finansowego o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne /Dz. U. Nr 14, poz. 128/, który dostępny jest na stronie internetowej www.pkw.gov.pl;

3/ pełnomocnik inicjatora referendum, który nie wykonuje w terminie obowiązku przedłożenia sprawozdania finansowego komisarzowi wyborczemu, zgodnie z art. 72 ustawy o referendum lokalnym, podlega karze grzywny.

Uprzejmie informuję, że sprawozdania finansowe można składać bezpośrednio w siedzibie Komisarza Wyborczego w Kaliszu przy ul. Staszica 47a (wejście B, II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 73o do 153o lub przesłać pocztą na adres:

Komisarz Wyborczy w Kaliszu

ul. Staszica 47a, 62-800 Kalisz

 

Komisarz Wyborczy

w Kaliszu


/-/ Wojciech Vogt

 

Metadane

Źródło informacji:Wojciech Urbański
Data utworzenia:2011-03-04 16:37:59
Wprowadził do systemu:Wojciech Urbański
Data wprowadzenia:2011-03-07 06:38:37
Opublikował:Wojciech Urbański
Data publikacji:2011-03-07 06:40:02
Ostatnia zmiana:2011-03-07 06:40:59
Ilość wyświetleń:5479

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij