Symbol:
6624

Wydział:
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Podstawa prawna:
art. 18, ust. 2, pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
Uzależniony od podjęcia przez Radę Miejską w Kępnie uchwały w sprawie nadania lub zmiany nazwy ulicy, parku, placu, itp.

Osoba odpowiedzialna:
Anna Parzonka, tel. 62 59 09 473, ul. Kościuszki 9, 63-600 Kępno

Uwagi:
Brak

Dokumenty
Wniosek o nadanie lub zmianę nazwy ulicy, parku, placu, itp.