Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dostępny jest pod adresem :

 

http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow