Wszyscy mieszkańcy Gminy Kępno mogą bezpłatnie dostarczać selektywnie zebrane odpady komunalne na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdujący się na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa, ul. Bursztynowa 55. Odpady są przyjmowane po okazaniu przez mieszkańca dokumenty potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie Gminy Kępno (dowód osobisty, umowa najmu, dowód wnoszenia opłat za odpady itp.).

PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku od 7.00 do 17.00 oraz w sobotę od 7.00 do 15.00.

Na PSZOK odpady komunalne zebrane selektywnie mogą też dostarczać podmioty gospodarcze. W takim przypadku należy wnieść opłatę za przyjęcie odpadów zgodnie z poniższym cennikiem. W zamian wydawana jest karta przekazania odpadów potwierdzająca legalne pozbycie się odpadów.

Także rolnicy mogą przywozić na PSZOK worki po nawozach lub kiszonkach. Worki po nawozach są kwalifikowane jako opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02). Worki po kiszonkach kwalifikowane są jako odpady z tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań (kod 02 01 04). Po wniesieniu opłaty rolnik otrzymuje kartę przekazania odpadów potwierdzającą legalne pozbycie się odpadów.

W cenniku podano kwoty brutto, do których należy doliczyć 8% VAT.