Punkt Obsługi Klienta (przyjmowanie wniosków, udostępnianie formularzy wniosków)

Joanna Karwan, Elżbieta Michalska, Radosław Stachura, Joanna Baranowska tel. 62 590 94 00, pokój nr 1.14, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Dodatki mieszkaniowe

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 62 72-47-67, fax. 062 72-47-67, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10

 

Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym

Iwona Przybylska-Klajn, tel. 62 590 94 71, ul. Kościuszki 9

 

Działalność gospodarcza

Aneta Szydlik, tel. 62 590 94 11, pokój nr 1.09, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Ewidencja ludności, dowody osobiste, zameldowanie, wymeldowanie, stały rejestr wyborców

Ewa Burzała, Ewelina Habelska, Zofia Siubiak  tel. 62 590 94 17 oraz 62 590 94 18, pokój nr 1.12, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Ewidencja urodzeń, zgonów, przyjmowanie oświadczeń o wstępowanie w związek małżeński

Maria Skiba, Ewa Dzwończak, tel. 62 590 94 15 oraz 62 590 94 16, Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 1.10, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Gospodarowanie gruntami, oddawanie nieruchomości w zarząd, dzierżawę, użyczenie

Katarzyna Dawid, Daniel Dyla, tel. 62 590 94 75, ul. Kościuszki 9

 

Imprezy masowe-zezwolenia

Sylwia Humelt, tel. 62 59 94 51, ul. Ratuszowa 1

 

Nadawanie nr porządkowych, komunalizacja mienia

Adrianna Muskała, Anna Parzonka, tel. 62 590 94 73, ul. Kościuszki 9

 

Czynsz dzierżawny za grunt - księgowość

Sylwia Hadzik - Gola, tel. 62 590 94 45, pokój nr 1.07, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Opłata targowa, sprawy związane z KRUS

Elżbieta Kolebska, tel. 62 590 94 45, pokój nr 1.08, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Opłata za zajęcie pasa drogowego, wpływy ze Strefy płatnego Parkowania - księgowość

Joanna Lenart, tel. 62 590 94 47, pokój nr 1.05, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Obrona cywilna i sprawy obronne, pełnomocnik Burmistrza ds. ochrony informacji niejawnych

Aneta Szydlik, tel. 62 590 94 11, pokój nr 1.09, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Ochrona środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi

Krzysztof Komorowski, Anna Krysińska, tel. 62 590 94 72, ul. Kościuszki 9

 

Opłata od posiadania psów - księgowość

Weronika Brylak, tel. 62 590 94 45, pokój nr 1.07, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Izabela Dziergwa, tel. 62 590 94 46 oraz 62 590 94 47, pokój nr 1.05, parter,

ul. Ratuszowa 1

 

Organizowanie dowozu dzieci do szkół

Małgorzata Florczak, tel. 62 590 94 82, pokój nr 3.16, II piętro, ul. Ratuszowa 1

 

Podatek od nieruchomości (miasto Kępno), podatek akcyzowy, pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Iwona Staszak tel. 62 590 94 43, pokój nr 1.06, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Podatek od nieruchomości (gmina Kępno), podatek rolny, leśny

Beata Marczak, tel. 62 590 94 43, pokój nr 1.06, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Podatek od środków transportowych

Sylwia Hadzik-Gola, tel. 62 590 94 45, pokój nr 1.07, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Przyjmowanie skarg i wniosków

Katarzyna Kołcio-Kraus, tel. 62 590 94 10, pokój nr 2.20, I piętro, ul. Ratuszowa 1

 

Rozliczanie dotacji przyznanych w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Weronika Brylak, tel. 62 590 94 45, pokój nr 1.07, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Sprawy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Robert Kaczor, tel. 62 590 94 21, pokój nr 2.08, I piętro, ul. Ratuszowa 1

 

Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste mienia komunalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych, nabywanie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego

Katarzyna Dawid, Daniel Dyla, tel. 62 590 94 75, ul. Kościuszki 9

 

Stypendia socjalne

Bartosz Mikołajek, tel. 62 590 94 83, pokój nr 3.16, II piętro, ul. Ratuszowa 1

 

Użytkowanie wieczyste - księgowość

Weronika Brylak, tel. 62 590 94 45, pokój nr 1.07, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, konkursy ofert

Anna Dulian, tel. 62 590 94 53, pokój nr 3.19, II piętro, ul. Ratuszowa 1

 

Wydawanie decyzji na wycinkę drzew

Gabriela Jeziorna, tel. 62 590 94 74, ul. Kościuszki 9

 

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatku lub o stanie zaległości, egzekucja należności gminy

Mirosław Sztucki, tel. 62 590 94 42, pokój nr 1.06, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Wystawianie faktur vat

Sylwia Hadzik-Gola, tel. 62 590 94, pokój nr 1.07, parter, ul. Ratuszowa 1 

 

Wypisy, wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego, renta planistyczna

Anna Jokiel, tel. 62 590 94 73, ul. Kościuszki 9

 

Zamówienia publiczne

Iwona Hendrys, tel. 62 590 94 62, pokój nr 3.07, II piętro, ul Ratuszowa 1

 

Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam w tym wolnostojących, oznaczeń na budynkach i budowlach

Paweł Król, tel. 62 590 94 64, pokój nr 3.07, II piętro, ul. Ratuszowa 1

 

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Weronika Reutt, tel. 62 590 94 47, pokój nr 1.05, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Zgromadzenia,

Katarzyna Kołcio-Kraus, tel. 62 590 94 10, pokój nr 2.20, I piętro, ul. Ratuszowa 1

 

Zwrot kosztów za szkolenie pracowników młodocianych

Małgorzata Florczak, tel. 62 590 94 82, pokój nr 3.16, II piętro, ul. Ratuszowa 1