Zamknij okno Drukuj dokument

Do kogo w sprawie?

Punkt Obsługi Interesantów (przyjmowanie wniosków, udostępnianie formularzy wniosków)

Elżbieta Michalska, Sylwia Humelt, Radosław Stachura, tel. 62-78-25-800, pokój nr 1.14, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Dodatki mieszkaniowe

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 62 72-47-67, fax 062 72-47-67, ul. Ks. Wawrzyniaka 11

 

Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym

Iwona Przybylska-Klajn, tel. 62-78-25-822, ul. Kościuszki 9

 

Ewidencja działalności gospodarczej

Aneta Szydlik, tel. 62-78-25-825, pokój nr 1.09, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Ewidencja ludności, dowody osobiste, zameldowanie, wymeldowanie, stały rejestr wyborców

Ewa Burzała, Zofia Siubiak  tel. 62-78-25-838, pokój nr 1.12, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Ewidencja urodzeń, zgonów, przyjmowanie oświadczeń o wstępowanie w związek małżeński

Maria Skiba, Stefania Ciesielska, Ewa Dzwończak, tel. 62-78-25-813, 833, Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 1.10, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Gospodarowanie gruntami, oddawanie nieruchomości w zarząd, dzierżawę, użyczenie, nadawanie nr porządkowych, komunalizacja mienia

Anna Parzonka, tel. 62-78-25-819, ul. Kościuszki 9

 

Czynsz dzierżawny za grunt - księgowość

Karol Drzazga, tel. 62-78-25-845, pokój nr 1.07, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Opłata targowa, sprawy związane z KRUS

Elżbieta Kolebska, tel. 62-78-25-820, pokój nr 1.08, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Opłata za zajęcie pasa drogowego, wpływy ze Strefy płatnego Parkowania - księgowość

Weronika Szczepaniak, tel. 62-78-25-827, pokój nr 1.05, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Obrona cywilna i sprawy obronne, pełnomocnik Burmistrza ds. ochrony informacji niejawnych

Aneta Szydlik, tel. 62-78-25-845, pokój nr 1.07, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Obsługa kasy Urzędu

Elżbieta Kolebska, tel. 62-78-25-820, pokój nr 1.08, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Ochrona środowiska i gospodarka komunalna

Daniel Dyla, tel. 62-78-25-810, ul. Kościuszki 9

 

Opłata od posiadania psów - księgowość

Karol Drzazga, tel. 62-78-25-845, pokój nr 1.07, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Izabela Dziergwa, Weronika Szczepaniak, tel. 62-78-25-827, pokój nr 1.05, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Organizowanie dowozu dzieci do szkół

Małgorzata Florczak, tel. 62-78-25-839, pokój nr 3.16, II piętro, ul. Ratuszowa 1

 

Podatek od nieruchomości (miasto Kępno), podatek akcyzowy, pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Iwona Staszak tel. 62-78-25-811, pokój nr 1.06, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Podatek od nieruchomości (gmina Kępno), podatek rolny, leśny

Beata Marczak, tel. 62-78-25-811, pokój nr 1.06, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Podatek od środków transportowych

Sylwia Hadzik-Gola, tel. 62-78-25-829, pokój nr 1.07, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Przyjmowanie skarg i wniosków

Katarzyna Kołcio-Kraus, tel. 62-78-25-824, pokój nr 2.20, I piętro, ul. Ratuszowa 1

 

Rozliczanie dotacji przyznanych w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Karol Drzazga, tel. 62-78-25-845, pokój nr 1.07, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Sprawy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Robert Kaczor, tel. 62-78-25-821, pokój nr 2.08, I piętro, ul. Ratuszowa 1

 

Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste mienia komunalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych, nabywanie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego

Daniel Dyla, tel. 62-78-25-810, ul. Kościuszki 9

 

Stypendia socjalne

Tomasz Wróblewski, tel. 62-78-25-837, pokój nr 3.17, II piętro, ul. Ratuszowa 1

 

Użytkowanie wieczyste - księgowość

Karol Drzazga, tel. 62-78-25-845, pokój nr 1.07, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, konkursy ofert

Anna Dulian, tel. 62-78-25-841, pokój nr 3.14, II piętro, ul. Ratuszowa 1

 

Wydawanie decyzji na wycinkę drzew

Gabriela Jeziorna, tel. 62-78-25-810, ul. Kościuszki 9

 

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatku lub o stanie zaległości

Jolanta Fiołka, tel. 62-78-25-817, pokój nr 1.06, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatku lub o stanie zaległości, egzekucja należności gminy

Mirosław Sztucki, tel. 62-78-25-817, pokój nr 1.06, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Wystawianie faktur vat

Sylwia Hadzik-Gola, tel. 62-78-25-829, pokój nr 1.07, parter, ul. Ratuszowa 1 

 

Wypisy, wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego

Milena Piętka, tel. 62-78-25-819, ul. Kościuszki 9

 

Zamówienia publiczne

Iwona Hendrys, tel. 62-78-25-818, pokój nr 3.07, II piętro, ul Ratuszowa 1

 

Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam w tym wolnostojących, oznaczeń na budynkach i budowlach

Marek Misała, tel. 62-78-25-862, pokój nr 3.07, II piętro, ul. Ratuszowa 1

 

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Weronika Szczepaniak, tel. 62-78-25-827, pokój nr 1.05, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Zgromadzenia, imprezy masowe-zezwolenia

Katarzyna Kołcio-Kraus, tel. 62-78-25-824, pokój nr 2.20, I piętro, ul. Ratuszowa 1

 

Zwrot kosztów za szkolenie pracowników młodocianych

Małgorzata Florczak, tel. 62-78-25-839, pokój nr 3.16, II piętro, ul. Ratuszowa 1

Metadane

Źródło informacji:Wojciech Urbański
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Radosław Jędrysiak
Data wprowadzenia:2007-05-25 11:51:01
Opublikował:Radosław Jędrysiak
Data publikacji:2007-05-25 15:23:40
Ostatnia zmiana:2017-09-27 13:36:08
Ilość wyświetleń:18694