Punkt Obsługi Klienta (przyjmowanie wniosków, udostępnianie formularzy wniosków)

Agnieszka Kalwat, Radosław Stachura, Ewa Wrzyszcz tel. 62 590 94 00, pokój nr 1.14, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Dodatki mieszkaniowe

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 62 72-47-67, fax. 062 72-47-67, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10

 

Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym

Iwona Przybylska-Klajn, tel. 62 590 94 71, ul. Kościuszki 9

 

Działalność gospodarcza

Aneta Szydlik, tel. 62 590 94 11, pokój nr 1.09, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Ewidencja ludności, dowody osobiste, zameldowanie, wymeldowanie, stały rejestr wyborców

Ewelina Habelska, Zofia Siubiak  tel. 62 590 94 17 oraz 62 590 94 18, pokój nr 1.12, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Ewidencja urodzeń, zgonów, przyjmowanie oświadczeń o wstępowanie w związek małżeński

Maria Skiba, Ewa Dzwończak, tel. 62 590 94 15 oraz 62 590 94 16, Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 1.10, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Gospodarowanie gruntami, oddawanie nieruchomości w zarząd, dzierżawę, użyczenie

Daniel Dyla, tel. 62 590 94 75, ul. Kościuszki 9

 

Imprezy masowe-zezwolenia

Sylwia Humelt, tel. 62 59 94 51, ul. Ratuszowa 1

 

Nadawanie nr porządkowych, komunalizacja mienia

Anna Parzonka,  tel. 62 590 94 73, ul. Kościuszki 9

 

Czynsz dzierżawny za grunt - księgowość

Joanna Lenart, tel. 62 590 94 47, pokój nr 1.06, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Opłata targowa, sprawy związane z KRUS

Joanna Lenart, tel. 62 590 94 47, pokój nr 1.06, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Opłata za zajęcie pasa drogowego, wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania - księgowość

Joanna Lenart, tel. 62 590 94 47, pokój nr 1.06, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Obrona cywilna i sprawy obronne

Aneta Szydlik, tel. 62 590 94 11, pokój nr 1.09, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Ochrona środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi

Krzysztof Komorowski, Anna Krysińska, tel. 62 590 94 72, ul. Kościuszki 9

 

Opłata od posiadania psów - księgowość

Joanna Lenart, tel. 62 590 94 47, pokój nr 1.06, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Izabela Dziergwa, Emilia Poprawa, tel. 62 590 94 46, ul. Kościuszki 9 

 

Organizowanie dowozu dzieci do szkół

Małgorzata Florczak, tel. 62 590 94 82, pokój nr 3.16, II piętro, ul. Ratuszowa 1

 

Podatek od nieruchomości (miasto Kępno), podatek akcyzowy, pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Iwona Staszak tel. 62 590 94 43, pokój nr 1.05, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Podatek od nieruchomości (gmina Kępno), podatek rolny, leśny

Beata Marczak, tel. 62 590 94 43, pokój nr 1.05, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Podatek od środków transportowych

Sylwia Hadzik-Gola, tel. 62 590 94 45, pokój nr 1.07, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Przyjmowanie skarg i wniosków

Katarzyna Kołcio-Kraus, tel. 62 590 94 10, pokój nr 2.20, I piętro, ul. Ratuszowa 1

 

Rozliczanie dotacji przyznanych w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Krzysztof Ochnio, tel. 62 590 94 44, pokój nr 1.07, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Sprawy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Robert Kaczor, tel. 62 590 94 21, pokój nr 2.08, I piętro, ul. Ratuszowa 1

 

Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste mienia komunalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych, nabywanie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego

Daniel Dyla, tel. 62 590 94 75, ul. Kościuszki 9

 

Stypendia socjalne

Bartosz Mikołajek, tel. 62 590 94 83, pokój nr 3.16, II piętro, ul. Ratuszowa 1

 

Użytkowanie wieczyste - księgowość

Weronika Brylak, tel. 62 590 94 41, pokój nr 3.11, II piętro, ul. Ratuszowa 1

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, konkursy ofert

Anna Dulian, tel. 62 590 94 53, pokój nr 3.19, II piętro, ul. Ratuszowa 1

 

Wydawanie decyzji na wycinkę drzew

Gabriela Jeziorna, tel. 62 590 94 74, ul. Kościuszki 9

 

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatku lub o stanie zaległości, egzekucja należności gminy

Mirosław Sztucki, tel. 62 590 94 42, pokój nr 1.06, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Wystawianie faktur vat

Sylwia Hadzik-Gola, tel. 62 590 94 45, pokój nr 1.07, parter, ul. Ratuszowa 1 

 

Wypisy, wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego, renta planistyczna

Anna Jokiel, tel. 62 590 94 73, ul. Kościuszki 9

 

Zamówienia publiczne

Iwona Hendrys, tel. 62 590 94 62, pokój nr 3.07, II piętro, ul Ratuszowa 1

 

Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam w tym wolnostojących, oznaczeń na budynkach i budowlach

Katarzyna Dawid, tel. 62 590 94 63 pokój nr 3.07, II piętro, ul. Ratuszowa 1

 

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Joanna Lenart, tel. 62 590 94 47, pokój nr 1.05, parter, ul. Ratuszowa 1

 

Zgromadzenia,

Katarzyna Kołcio-Kraus, tel. 62 590 94 10, pokój nr 2.20, I piętro, ul. Ratuszowa 1

 

Zwrot kosztów za szkolenie pracowników młodocianych

Małgorzata Florczak, tel. 62 590 94 82, pokój nr 3.16, II piętro, ul. Ratuszowa 1