Szkoły podstawowe Gminy Kępno

W Gminie Kępno funkcjonuje 9 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kępno.

Adres placówki Telefon Imię i nazwisko dyrektora Adres e-mail, strona www
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie,
ul. Sienkiewicza 21, 63-600 Kępno
627822045 Romana Muszyńska sekretariat@sp1kepno.com.pl
sp1kepno.szkolna.net/
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie,
ul. Zamkowa 1, 63-600 Kępno
627822887 Paweł Falszewski sp2kepno@gmail.com
www.sp2.kepno.pl/
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Przemysła II w Kępnie,
ul. Tysiąclecia 1, 63-600 Kępno
627822889 Mirosław Grabny sp3kepno@gmail.com
sp3kepno.edupage.org
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie,
ul. Powstańców Wlkp. 1a, Hanulin, 63-600 Kępno
627823538 Karol Morawski sekretariat@sphanulin.edu.pl
sphanulin.edu.pl/
Szkoła Podstawowa im. ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach,
Krążkowy 29, 63-600 Kępno
627822682 Beata Ochnio spkrazkowy@poczta.onet.pl
spkrazkowy.edupage.org
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mikorzynie
Mikorzyn 75a, 63-600 Kępno
627911415 Bogumił Stempin sekretariat@spmikorzyn.pl
www.spmikorzyn.pl/
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Myjomicach,
ul. Jana Pawła II 5, Myjomice, 63-600 Kępno
627823679 Joanna Góra-Kopeć (p.o. dyrektora) spmyjomice@wp.pl
spmyjomice.edu.pl/
Szkoła Podstawowa w Olszowej,
ul. Granitowa 114, 63-600 Kępno
627822123 Iga Zawada (p.o. dyrektora) sekretariat@spolszowa.szkolnastrona.pl
spolszowa.szkolnastrona.pl
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Świbie,
Świba 146, 63-600 Kępno
627819223 Izabela Ambrozik spswiba@wp.pl
spwiba.pl