Gmina Kępno jest jedną z nielicznych gmin w położonych w Wielkopolsce, która opracowała i uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej gminy. Posiadanie przez gminę planu, będącego podstawą do wydania pozwolenia na budowę, znacznie skraca proces inwestycyjny.

Na obszarze Gminy Kępno, obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kępno zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Kępnie nr XLII/249/2013 z dnia 18 września 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno – części I ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 27 września 2013 r., poz. 5355).

Istotą planu zagospodarowania przestrzennego jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań, zapotrzebowania społeczności jak i przyszłych inwestorów. W planie znalazły się zarówno tereny zakładające rozwój budownictwa mieszkaniowego jak i tereny przeznaczone pod rozwój szeroko rozumianej działalności gospodarczej i inwestycyjnej.