Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kępno

Kolorowy pasek

Urząd Miasta i Gminy w Kępnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024.04.30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2024-04-30]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Kasperkiewicz, michal.kasperkiewicz@um.kepno.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 625909463. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do siedziby Urzędu Miasta i Gminy prowadzi wejście od ul. Ratuszowej. Do głównych drzwi prowadzi podjazd. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek przywołujący pracownika obsługującego platformę dźwigową dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku znajduje się winda.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku urzędu przy wejściu znajduje się plan tyflograficzny przedstawiający rozkład pomieszczeń w budynku.  Punkt Obsługi Klienta przystosowany jest do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Wyposażony jest w pętle indukcyjne (mobilne i stacjonarne), powiększalnik dla słabowidzących oraz tablet z programem do komunikacji alternatywnej i wspomagającej.  Pomieszczenia biurowe posiadają oznaczenia w alfabecie Braille'a oraz oznaczenia kontrastowe  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta jest  dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Bezpośrednio przy budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.


Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego on - line w godzinach pracy urzędu.

Aplikacje mobilne, rozwiązania informatyczne

Artykuły w ramach serwisu, które zawierają załączniki dostarczone z zewnątrz w postaci graficznych dokumentów PDF (skanów) niedostępnych dla czytników ekranu można odczytać za pomocą wykorzystania bezpłatnych narzędzi RoboBrailleOtwórz w nowym oknie lub OCR do odczytu treści skanu lub

Instrukcja obsługi narzędzia RoboBraille:

 1. Wskaż dokument lub artykuł. Należy wybrać plik z dysku (np. skan lub zdjęcie dokumentu), podać adres strony internetowej, na której znajduje się artykuł lub wkleić skopiowany tekst.
 2. Określ format docelowy Twojego dokumentu, dostępne są następujące formaty docelowe:

·         MP3 audio.

·         Dokument (np. doc/docs – Microsoft Word).

·         Braille (obecnie usługa nie obsługuje języka polskiego).

 1. Wskaż adres e-mail (na który zostanie przesłane tłumaczenie).

Instrukcja obsługi narzędzia OCR:

 1. Wybierz plik z dysku – select file.
 2. Na liście rozwijanej wybierz język – Polish.
 3. Wybierz format pliku, w jakim zostanie zapisany dokument docelowy – domyślnie Microsoft Word(docx).
 4. Następnie należy wybrać przycisk, convert.
 5. Następnie należy pobrać plik ze strony, który będzie miał taką samą nazwę jak plik wyjściowy tylko inne rozszerzenie.

ZAŁĄCZNIKI

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij