ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

UL. WAWRZYNIAKA 10

63-600 KĘPNO

TEL. 503 379415

E-MAIL: sds.kepno@op.pl

 

GODZINY OTWARCIA

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

poniedziałek – piątek 08:00 – 16:00

sobota – niedziela nieczynne

 

 

 

           

    Środowiskowy Dom Samopomocy w Kępnie istnieje od 1998r. Początkowo funkcjonował w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie. Rada Miejska w Kępnie uchwałą Nr XXXIX/291/2021 z dnia 15 listopada 2021 r.  nadała mu status samodzielnej jednostki z moca od 1 stycznia 2022 roku. Funkcję kierownika ŚDS pełni obecnie Justyna Kolendowicz-Czakon.

 

            Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Obejmuje obecnie swoją pomocą 35 uczestników z gminy Kępno. W przypadku wolnych miejsc, z pomocy mogą skorzystać również mieszkańcy ościennych gmin, na zasadzie porozumień międzygminnych.

            Głównym zadaniem placówki jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do jak najbardziej samodzielnego życia.

           

            Prowadzone są następujące treningi:

       t. umiejętności funkcjonowania w codziennym życiu i umiejętności praktycznych

       t. umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów

       t. organizacji czasu wolnego.

 

            Uczestnicy biorą również udział w zajęciach organizowanych w pracowniach:

       gospodarstwa domowego

       plastyczno-muzycznej

       rękodzieła

       krawieckiej

       edukacyjnej.

 

            Zapewniony jest także dostęp do rehabilitacji ruchowej, opieki pielęgniarskiej i opieki psychologa.