Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie

 

Samorządowa Biblioteka Publiczna im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie, działająca nieprzerwanie od 1945 roku, usytuowana jest w zabytkowym budynku w centrum miasta przy ulicy Kościuszki 7.

Strukturę sieci bibliotecznej tworzy: Samorządowa Biblioteka Publiczna z wypożyczalnią i czytelnią, Oddział dla Dzieci i Młodzieży oraz 3 placówki filialne (Mikorzyn, Olszowa, SPZOZ Kępno).

Biblioteka główna obsługuje czytelników z miasta Kępna oraz pozostałych części powiatu kępińskiego. Filie prowadzą obsługę czytelniczą mieszkańców miejscowości należących do Gminy Kępno.

Księgozbiór Biblioteki liczy w chwilii obecnej ponad 81000 woluminów. Korzysta z niego rocznie około 3000 czytelników, wypożyczając prawie 60000 książek. Udzielamy ponad 3000 informacji z różnych dziedzin. Bibliotekę odwiedza przeciętnie 30000 czytelników w ciągu roku, korzystając ze zbiorów i uczestnicząc w życiu kulturalnym Biblioteki i jej filii.

Instytucja posiada bogatą ofertę kulturalno-oświatową skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych. Użytkownicy Biblioteki biorą udział w konkursach plastycznych, recytatorskich, literackich, fotograficznych, historycznych, spotkaniach autorskich i z ciekawymi ludźmi, wieczorach poetyckich, wystawach, imprezach okolicznościowych.Wiele z organizowanych imprez kulturalnych ma charakter cykliczny.

Placówka posiada stanowisko komputerowe dla użytkowników z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Samorządowa Biblioteka Publiczna jest instytucją nowoczesną, pełniącą funkcje informacyjne, kulturalne i edukacyjne, zapraszającą do współpracy inne placówki oraz stwarzającą możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta.

Samorządowa Biblioteka Publiczna

ul. Kościuszki 7
63-600 Kępno
tel. 62 782 20 92

Dyrektor – mgr Magdalena Wieczorek

Godziny otwarcia dla czytelników

Wypożyczalnia
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8:30-17:00
środa 8:30-15:30
I i III sobota miesiąca 9:00-13:00

Czytelnia

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
11:00-17:00

Oddział dla Dzieci i Młodzieży

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 11:00-17:00
I sobota miesiąca 9:00-13:00

Filia SP ZOZ

środa 11:00-15:30
piątek 8:00-16:00

Filia Olszowa

poniedziałek 9:00-16:00
wtorek, czwartek 11:00-17:00

Filia Mikorzyn

poniedziałek, wtorek 9:30-13:30
czwartek, piątek 13:30-17:30