Urząd Miasta i Gminy w Kępnie
ul. Ratuszowa 1
63-600 Kępno

tel. 62 590 94 00
fax 62 590 94 02

www: http://www.um.kepno.pl
e-mail kepno@um.kepno.pl

adres skrytki EPUAP: /u9i3euy34z/skrytka


Urząd Miasta i Gminy czynny jest:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
NIP 619-10-75-844
REGON 000524588

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie 


Rachunek bankowy ogólny:
38 1090 1144 0000 0000 1400 3615

Rachunek bankowy dla opłaty skarbowej:
69 1090 0004 7306 0000 1111 0001

Dla pozostałych opłat i podatków, każdy podatnik otrzymuje
swój indywidualny numer rachunku do dokonywania wpłat.  


Podmiot do rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług VAT:


GMINA KĘPNO
UL. RATUSZOWA 1
63-600 KĘPNO
NIP: 6191945305
REGON: 250854731

Burmistrz Miasta i Gminy:
dr inż. Piotr Psikus

I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
mgr inż. Artur Kosakiewicz

II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej:
mgr Krzysztof Godek

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Tomasz Solecki

Sekretarz Miasta i Gminy Kępno,
Naczelnik Wydziału Administracji: 
mgr Katarzyna Kołcio-Kraus

Skarbnik Miasta i Gminy Kępno:
mgr inż. Jarosław Ciesielski

Z-ca Skarbnika Miasta i Gminy Kępno,
Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego: 
Elżbieta Tomczyk

Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury:
mgr Małgorzata Frala-Kędzior

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami:
mgr Milena Piętka 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami
i Ochrony Środowiska:
mgr inż. Marek Oreś

Naczelnik Wydziału Rozwoju:
mgr inż. Jacek Małolepszy

Z-ca Naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego:
mgr Mirosław Sztucki

Z-ca Naczelnika Wydziału Administracji:
mgr Aneta Szydlik

Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju: 
inż. Robert Kula

Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury:
mgr Karolina Górecka

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego:
mgr Maria Skiba

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego:
mgr Zofia Siubiak

Komendant Straży Miejskiej:
mgr Renata Mróz

Kierownik Referatu Rady Miejskiej w Kępnie:   
Robert Kaczor

 

obrazek

Osoby niemówiące i niesłyszące mogą bezpłatnie skorzystać
z usług tłumacza języka migowego.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie
się do Punku Obsługi Interesanta w godzinach pracy urzędu.