Urząd Miasta i Gminy w Kępnie w zakresie cyberbezpieczeństwa korzysta z „Kodeksu Dobrych Praktyk” znajdujących się na stronie :

https://www.nask.pl/pl/wlaczweryfikacje/kodeks-dobrych-praktyk/4991,Kodeks-Dobrych-Praktyk.html

Zapraszamy do zapoznania się.