Uwaga odnośnie wypełniania Deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1


Wypełniając deklarację DT-1 (5) w części
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
5. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

należy wpisać:

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KĘPNO
UL. RATUSZOWA 1
63-600 KĘPNO