Opinia Nr XXI/3/2016 w sprawie tzw. budżetu obywatelskiego Gminy Kępno