Miejscem zagospdoarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, pochodzących z terenu Gminy Kępno jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o, Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno