INFORMACJA

Od dnia 1 lipca 2019 roku obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne : podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny :

  • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

  • IN-1 Informacja o nieruchomościach o obiektach budowlanych

  • DR-1 Deklaracja na podatek rolny

  • IN-1 Informacja o gruntach

  • DL-1 Deklaracja na podatek leśny

  • IL-1 Informacja o lasach

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 roku oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałami Rady Miejskiej w Kępnie.