W związku z możliwością skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. poniżej zamieszczamy informację Państwowej Komisji Wyborczej.

Informujemy, że na platformie gov.pl dostępne są następujące elektroniczne usługi wyborcze dotyczące złożenia wniosku:

- o wpisanie do rejestru wyborców.

- o dopisanie do spisu wyborców – usługa dostosowana do obecnych wyborów prezydenckich;

Usługi te dostępne są pod adresem:https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-uslugi-wyborczej (po   skorzystaniu z wizardu można przejść do wybranej usługi).

Dodatkowo - w związku ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi
głosowania korespondencyjnego Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło nową usługę:

- Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego (dla osób
mieszkających w Polsce).

Usługa jest dostępna pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce