PREZENTACJA SZKOLENIOWA DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH JEST  WYŁĄCZNIE MATERIAŁEM SZKOLENIOWYM, A WIĄŻĄCE SĄ WYTYCZNE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ.