Z uwagi na niewystarczającą liczbę zgłoszonych w Gminie Kępno kandydatów na rachmistrzów spisowych informujemy, iż nabór  kandydatów jest otwarty.