Informacja o punktach zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstajacych w gospodarstwach rolnych:

1. SO-MASZ s.c. Janusz Socha

   ul. Leśników Polskich 65

    98-100 Łask, tel. 436751535

2. Jopek Recykling

    ul. Przemysłwa 12, 63-330 Fabianów

     tel. 506203717