Muzeum Ziemi Kępińskiej

im. Tadeusza Piotra Potworowskiego

ul. Ratuszowa 2
63-600 Kępno
tel.: (62) 782 30 58
e-mail:
muzeum@muzeumkepno.pl

Godziny otwarcia muzeum

poniedziałek, sobota nieczynne

wtorek-piątek 10:00-16:00

niedziela 11:00-16:00

    Muzeum Ziemi Kępińskiej powołano do życia z inicjatywy ówczesnego burmistrza Kępna Wacława Kokocińskiego 25 maja 1938 r. Pierwszym kierownikiem muzeum był Tadeusz Piotr Potworowski. Kępińskie muzeum udostępniło swoje zbiory dla publiczności w grudniu 1938 r. W okresie okupacji hitlerowskiej muzeum uległo likwidacji, a część jego zbiorów przepadła w zawierusze wojennej. W 1960 roku reaktywowano instytucję jako muzeum, dla którego organem założycielskim była Powiatowa Rada Narodowa w Kępnie. Kierownictwo muzeum powierzono nauczycielce Witkowskiej. 17 kwietnia 1967 r. nastąpiło formalne przejęcie muzeum przez oddział PTTK w Kępnie. Zmieniono wtedy nazwę na – Muzeum Regionalne PTTK w Kępnie, a kierownikiem jego został Konrad Nitzke. 
    W 1982 r. po śmierci Konrada Nitzke kierownictwo objął Jerzy Wojciechowski. Z dniem 1 stycznia 1990 r. oddział PTTK przekazał zbiory i majątek muzeum Radzie Miejskiej
w Kępnie. Wtedy też przywrócono pierwotną nazwę Muzeum Ziemi Kępińskiej, nawiązując do początku działalności muzeum. Muzeum jest wielodziałowe i posiada działy: archeologiczny, etnograficzny i historyczno-artystyczny. W 1998 r. muzeum przyjęło imię współzałożyciela i pierwszego kierownika Tadeusza Piotra Potworowskiego.
Zbiory archeologiczne obejmują okres od paleolitu do późnego średniowiecza.
W dziale etnograficznym zgromadzono zabytki kultury ludowej obrazujące życie codzienne mieszkańców Południowej Wielkopolski. Wśród nich znajdują się narzędzia pracy, wyposażenie domostw, stroje i hafty. 
    W dziale historyczno-artystycznym na uwagę zasługuje kolekcja obrazująca powstanie
i rozwój cechów w Kępnie – dokumenty, pieczęcie, lady cechowe, narzędzia pracy. W dziale tym znajdują się również zabytki związane z Kępińskim Bractwem Kurkowym – łańcuchy, tarcze, sztandar, archiwum bractwa. W dziale tym godne uwagi są również odznaczenia, pieczęcie, judaika, numizmaty. 
    Z zakresu sztuki muzeum może poszczycić się zbiorem prac T.P. Potworowskiego, a także archiwaliami związanymi z osobą patrona muzeum.