Kępno, dnia  22 luty 2007 r. 
                                                                                                   NR IPPGKiN-7645/RW-0/2007

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
o wydaniu postanowienia  w sparawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadamia się,

 że w dniu 22 lutego 2007 r. zostało wydane postanowienie dotyczące odstąpienia od  obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie budynku  produkcyjnego z zapleczem  socjalno-bytowym, adaptacji  części  istniejacego budynku na kotłownię oraz rozbudowie ist. pomieszczeń  biurowych  na terenie zakładu produkcji mebli w Kępnie, przy ul. Słonecznej.
Treść obwieszczenia w załączniku.