W załącznikach wykaz osób i jednostek, którym umorzono, odroczono lub udzielono innych ulg z tytułu podatków w 2010 roku