Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kępno

Kolorowy pasek

Nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze : Dyrektor Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

organizuje nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze :

Dyrektor Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

adres : ul. Walki Młodych 9

63-600 Kępno

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym :

- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem KOSiR – zgodnie ze Statutem

- nadzór nad zatrudnionymi pracownikami,

- administrowanie obiektami i nieruchomościami KOSiR

2. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczmy objętym naborem :

1) wykształcenie :

a) konieczne : wyższe,

b) preferowane : menadżer kultury i sportu,

2) doświadczenie (staż pracy) :

wymagane : 5 lat

3) umiejętności zawodowe :

a) konieczne : znajomość zasad funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych, biegła znajomość obsługi komputera,

b) preferowane : znajomość zasad udzielania zamówień publicznych, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej, wysoki poziom komunikatywności i zdolności organizacyjnych, doświadczenie w kierowaniu jednostkami non profit, umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność statutową.

4) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa

członkowskiego europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu,

5) ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie

z pełni praw publicznych,

6) brak skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub

umyślne przestępstwo skarbowe,

7) nieposzlakowana opinia,

8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

3. Oferty osób ubiegających się o wyżej wymienione stanowisko urzędnicze powinny

zawierać :

1) koncepcję funkcjonowania KOSiR,

2) kwestionariusz osobowy,

3) życiorys,

4) list motywacyjny,

5) kserokopia dowodu osobistego,

6) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz umiejętności zawodowe kandydata,

7) kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia kandydata,

8) zaświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (pobrane z Krajowego Rejestru

Karnego),

9) oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

10) zaświadczenie lekarskie,

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn .zm.) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze.

4. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w ust. 3, należy składać

w zamkniętych kopertach do dnia 02 lutego 2011 r. do godz.15.00

z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko urzędnicze – DYREKTOR KOSiR- w Punkcie

Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1 , 63-600 Kępno.

5. Inne informacje :

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest dwuetapowa i obejmuje :

I etap - kwalifikacja formalna - badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych określonych w pkt 2 - 3;

- do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie

II etap - kwalifikacja merytoryczna obejmująca :

1) rozmowy kwalifikacyjne wszystkich kandydatów z członkami Komisji

Rekrutacyjnej, powołanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno,

2) znajomość podstaw KPA,

3) znajomość regulacji prawnych z zakresu zadań realizowanych na danym stanowisku

urzędniczym,

4) prezentacje przez kandydatów swoich zamierzeń i metod ich realizacji w przypadku

objęcia stanowiska KOSiR,

5) w oparciu o pkt 1 i 2 komisja rekrutacyjna wytypuje 3 kandydatów do dalszego

postępowania kwalifikacyjnego na stanowisku urzędniczym

6) ostatecznego wyboru dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Kępno.

Lista osób, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu procedury naboru, a także informacja o wynikach naboru (w terminie 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru) - zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Kępno (-) Aniela Kempa

Informacji w sprawach objętych ogłoszeniem udziela – upoważniony pracownik Wydziału Promocji, Informacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie; tel. (62) 78 25 841

Metadane

Źródło informacji:Wojciech Urbański
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Urbański
Data wprowadzenia:2011-01-17 19:00:39
Opublikował:Wojciech Urbański
Data publikacji:2011-01-17 19:02:03
Ostatnia zmiana:2011-01-17 19:02:17
Ilość wyświetleń:1664

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij