W związku z prowadzonym naborem na

kierownicze stanowisko urzędnicze:
Dyrektor Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kępnie

ul. Walki Młodych 9


I. Po wstępnej analizie nadesłanych aplikacji wymagań formalnych, które zostały określone w ogłoszeniu rekrutacyjnym opublikowanym w BIP, prasie lokalnej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie do II etapu naboru - rozmowy kwalifikacyjnej, prezentacji przez kandydatów swoich zamierzeń i metod ich realizacji w przypadku objęcia stanowiska dyrektora KOS i R oraz sprawdzeniu znajomości podstaw KPA i innych regulacji prawnych z zakresu zadań realizowanych na danym stanowisku urzędniczym dopuszczone zostały następujące osoby:

 

Patrycjusz Gładki - zam. Czastary

Jan Sienkiewicz - zam. Kępno

-zestawienie wg kolejności alfabetycznej.

II. Rozmowa kwalifikacyjna z w/w kandydatami przeprowadzona będzie w dniu 07 lutego 2011r. o godz. 10.00 w Sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Kępno
(-) Aniela Kempa