W związku z prowadzonym naborem na

wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -
Dyrektor Żłobka Miejskiego w Kępnie

adres: ul. Ks. P. Wawrzyniaka 40, 63-600 Kępno

 

I. Po wstępnej analizie nadesłanych aplikacji wymagań formalnych, które zostały określone w ogłoszeniu rekrutacyjnym opublikowanym w BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie do II etapu naboru – kwalifikacji merytorycznej obejmującej rozmowę kwalifikacyjną z uwzględnieniem oceny i omówieniem koncepcji kierowania jednostką dopuszczona została Pani Maria Boryczka zam. Bralin.


II.
Rozmowa kwalifikacyjna z w/w kandydatką przeprowadzona będzie w dniu 29 sierpnia 2012r. o godz. 09.00 w Sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

 

I Zastępca Burmistrz

Miasta i Gminy Kępno 

(-) Szymon Szczęsny