Wniosek o szacowanie szkód w produkcji rolnej w związku z wystapieniem w maju i czerwcu 2013 roku deszczy nawalnych i podtopień.