Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o zmianie decyzji Wojewody Wielkopolskiego w o zezwoleniu na realziacje inwestycji drogowej dla "Budowy drogi S8 Syców Kępno - Sieradz - A1 (Łódź), odcinek Syców - Kępno - Walichnowy w zakresie ilości i wysokości ekranów akustycznych.