Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realziację inwestycji drogowej - budowa drogi S8 Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy w zakresie zmian dotyczących ilości i wysokości ekreanów akustycznych.