Wniosek o wydanie o wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego.