Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.