Obwieszczenie Ministra Inforastruktury i Rozwoju o utrzymaniu w mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego  o zezwoleniu na realziację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz - A1 (Łódź), odcinek  Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy".