Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Wielkopolskiego o zezwoleniu na realziację inwestycji - budowa drogi S8 - Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy.