Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Olszowa, gm. Kępno. Wnioskodawca: "Inwestor - Kępno" Sp. z o.o., ul. Kościuszki 9, 63-600 Kępno.