Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kępno

Kolorowy pasek

INFORMACJA O PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Wszyscy mieszkańcy Gminy Kępno mogą bezpłatnie dostarczać selektywnie zebrane odpady komunalne na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdujący się na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa, Olszowa 300. Odpady są przyjmowane po okazaniu przez mieszkańca dokumenty potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie Gminy Kępno (dowód osobisty, umowa najmu itp.).

PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00 oraz w sobotę od 9.00 do 15.00.

Na PSZOK odpady zebrane selektywnie mogą też dostarczać podmioty gospodarcze. W takim przypadku należy wnieść opłatę za przyjęcie odpadów zgodnie z poniższym cennikiem. W zamian wydawana jest karta przekazania odpadów potwierdzająca legalne pozbycie się odpadów.

Także rolnicy mogą przywozić na PSZOK worki po nawozach lub kiszonkach. Worki zostaną przyjęte pod warunkiem, że będą czyste i pozbawione zawartości. W takim przypadku są one kwalifikowane jako tworzywa sztuczne (kod 20 01 39) i po wniesieniu opłaty rolnik otrzymuje kartę przekazania odpadów potwierdzającą legalne pozbycie się odpadów.

Podane poniżej ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 8% VAT.

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Cena netto [zł/Mg]

1

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

140,00

2

02 03 04

Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

140,00

3

02 03 80

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

140,00

4

02 06 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

140,00

5

02 07 04

Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa

140,00

6

02 07 80

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

140,00

7

03 01 01

Odpady kory i korka

140,00

8

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

80,00

9

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

180,00

10

10 12 08

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

120,00

11

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

28,00

12

13 02 06*

Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

28,00

13

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

28,00

14

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

1,12

15

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

1,12

16

15 01 03

Opakowania z drewna

98,73

17

15 01 04

Opakowania z metali

1,12

18

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

435,55

19

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

40,24

20

15 01 07A

Opakowania ze szkła

1,12

21

15 01 07B

Opakowania ze szkła - zanieczyszczone

35,00

22

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

180,00

23

16 01 03

Zużyte opony

28,46

24

16 01 07*

Filtry olejowe

700,00

25

16 01 17

Metale żelazne

1,12

26

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16,80

27

16 03 06

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

140,00

28

16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

140,00

29

16 06 01*

Baterie i akumulatory ołowiowe

180,00

30

16 06 02*

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

180,00

31

16 06 03*

Baterie zawierające rtęć

180,00

32

16 06 04

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

180,00

33

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

180,00

34

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

1,12

35

17 01 02

Gruz ceglany

1,12

36

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

28,46

37

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

28,46

38

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

135,00

39

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg (elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu)

28,46

40

17 01 82

Inne nie wymienione odpady

260,00

41

17 02 03

Tworzywa sztuczne

325,00

42

17 03 03*

Smoła i produkty smołowe

560,00

43

17 03 80

Odpadowa papa

560,00

44

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

1,12

45

19 05 01

Nie przekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

212,43

46

19 05 03

Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)

212,43

47

19 05 99

Inne nie wymienione odpady

212,43

48

19 08 01

Skratki

133,34

49

19 08 02

Zawartość piaskowników

133,34

50

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

198,00

51

19 12 01

Papier i tektura

28,46

52

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

95,00

53

19 12 07

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

28,46

54

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

28,46

55

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

214,87

56

20 01 01

Papier i tektura

1,12

57

20 01 02

Szkło

1,12

58

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

140,00

59

20 01 10

Odzież

180,00

60

20 01 11

Tekstylia

180,00

61

20 01 13*

Rozpuszczalniki

3500,00

62

20 01 14*

Kwasy

3920,00

63

20 01 15*

Alkalia

3920,00

64

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

1120,00

65

20 01 19*

Środki ochrony roślin I i II klast toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

6160,00

66

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

700,00/15000,00

67

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

16,80

68

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

700,00

69

20 01 26*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

700,00

70

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

900,00

71

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

900,00

72

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

3500,00

73

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

3500,00

74

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

7500,00

75

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

7500,00

76

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

180,00

77

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

180,00

78

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

16,80

79

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

16,80

80

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

80,00

81

20 01 39

Tworzywa sztuczne

1,12

82

20 01 40

Metale

1,12

83

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

6160,00

84

20 01 99

Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

40,24

85

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

140,00

86

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

1,12

87

20 02 03

Inne odpady nie ulegające biodegradacji

133,34

88

20 03 01

Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne

277,87

89

20 03 02

Odpady z targowisk

277,87

90

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

212,43

91

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

133,34

92

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

133,34

93

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

248,10

94

20 03 99

Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

277,87

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW O ODBIORZE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Odpady z nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje itp.) będą odbierane tylko w ilościach wynikających z deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady wystawione w ilościach większych niż ilość pojemników zgłoszona w deklaracji nie będą odbierane.

Prosimy o wystawianie odpadów zielonych zgodnie z harmonogramem. Odpady wystawione w dzień odbioru innej frakcji odpadów nie będą odbierane.

Metadane

Źródło informacji:Wojciech Urbański
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Urbański
Data wprowadzenia:2015-06-17 08:34:07
Opublikował:Wojciech Urbański
Data publikacji:2015-06-17 08:35:40
Ostatnia zmiana:2017-11-10 15:02:44
Ilość wyświetleń:936

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij