Symbol:
5141

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Art. 53-54-55 ustawy z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. Nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami), art. 1-10 kriop. (Dz. U. Nr 9, poz. 59).


Opłaty:
Opłata skarbowa: 

- sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł,
- odpisy skrócone - 22,00 zł,


Termin odpowiedzi:
W dniu dokonania zgłoszenia, ślub cywilny po upływie 1 miesiąca


Jednostka odpowiadająca:
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
Brak


Uwagi:
Brak

Dokumenty
Dwa dowody osobiste,
Odpisy aktów urodzeń,
Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (jeżeli rozwiedziony).,
Odpis aktu zgonu (jeżeli wdowa lub wdowiec).,