Symbol:
74301

Wydział:
Wydział Rozwoju

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U.1999,Nr 45,poz.453)
Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 (t.j. Dz.U. 2015, poz. 520 ze zmianami)

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni od dnia złożenia dokumentacji przez geodetę; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Jednostka odpowiadająca:
podinspektor d/s gospodarowania przestrzenią, rozgraniczania,podziału i scalania gruntu

Tryb odwoławczy:
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U.1999,Nr 45,poz.453)
Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 roku (t.j. Dz.U. Nr 240, poz. 2027 z 2005 roku)


Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


Dokumenty
Wniosek o wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
Protokół graniczny lub akt ugody,
Dokumenty, na podstawie których stwierdzono przebieg granic,
Kserokopia szkicu polowego wezwań granicznych,