Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

 

1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego;

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – O ochronie zwierząt;

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne ;

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. – O opłacie skarbowe.

2. Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

3. Miejsce złożenia dokumentów:

Pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

Osobiście: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1

Osoba odpowiedzialna: Agata Klimecka, tel. 62 59 09 474, Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, ul. Kościuszki 9 63-600 Kępno 

4. Opłaty:

 -   opłata skarbowa w wysokości 82 zł

5. Termin i sposób załatwienia

w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku

Osoba zamierzająca utrzymywać psa rasy uznawanej za agresywną lub prowadzić hodowlę takich psów powinna uzyskać zezwolenie przed zakupem psa.

6. Tryb odwoławczy

przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kępno w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

 

Rasy psów uznanych za agresywne:

 

1. Amerykański pit bull terrier ,

2. Pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin) ,

3.  Buldog  amerykański,

4.  Dog  argentyński,

5.  Pies kanaryjski (Perro  de  Presa  Canario),

6.  Tosa inu ,

7.  Rottweiler,

8. Akbash dog ,

9. Anatolian karabash ,

10. Moskiewski stróżujący,

11. Owczarek kaukaski .