Symbol:
5140

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Art. 38, 39 i 40 ustawy z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego
(tekst jednolity Dz. U.z 2004 r., Nr 161, poz. 1688).


Opłaty:
Trzy odpisy bez opłaty skarbowej.


Termin odpowiedzi:
W dniu dokonania zgłoszenia (ojciec lub matka dziecka)


Jednostka odpowiadająca:
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
Brak

Dokumenty
Dwa dowody osobiste.,
Aktualny odpis aktu małżeństwa,
Odpis aktu zgonu (jeżeli matka dziecka jest wdową),
Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (jeżeli matka dziecka jestrozwiedziona),
Odpis aktu urodzenia (jeżeli matka dziecka jest panną).,