Kępno, dnia 24 marca 2009roku

WGKNOŚiPP-7224/P/01/01/09 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Osiny, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe - jednorodzinne 

treść ogłoszenia