Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kępno

Kolorowy pasek

Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest w 2015 roku

Wnioski o usuwanie wyrobów zawierających azbest należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno do dnia 31 sierpnia 2015 roku.

Do wniosku o usunięcie wyrobów zawierających azbest należy dołączyć:

1. Wszyscy właściciele nieruchomości dołączają:

a) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego  tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, wypis z rejestru gruntów);

b) w przypadku współwłasności – zgody wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest; Wnioskodawcą może być tylko jedna osoba. W przypadku gdy oboje małżonkowie są współwłaścicielami, na wnisoku podpisuje się jeden z małżonków, a drugi musi wyrazić zgodę..

c) wypełnioną ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zwierających azbest

d) kserokopię zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na rozbiórkę – w przypadku konieczności demontażu pokrycia dachu i innych elementów zawierających azbest

2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą oprócz dokumentów wymienionych w pkt 1 dołączają jeszcze:

a) kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o przyznanie pomocy oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o braku takiej pomocy.

b) informację niezbędną do udzielenia pomocy, według wzoru określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53 poz. 311), zmienionym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

3. Osoby prowadzące działalność w sektorze produkcji rolnej, oprócz dokumentów wymienionych w pkt 1 dołączają jeszcze:

a) kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o przyznanie pomocy oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o braku takiej pomocy.

b) informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, według wzoru określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810)

Wykonanie usługi usuwania azbestu dla osób prowadzących działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis. Wykonanie usługi usunięcia azbestu dla rolników – w przypadku usuwania azbestu z budynku służącego do produkcji rolnej – stanowi pomoc de minimis w rolnictwie. Dla wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest składanych w 2015 roku, informacja o udzielonej pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie powinna obejmować lata 2013, 2014 i 2015.

Każdy wnioskodawca może złożyć w danym roku tylko jeden wniosek. Finansowanie usług polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest obejmuje 100% wartości brutto usług do wysokości 6000,00 zł na wniosek. Koszt wykonania nowego pokrycia dachowej po stronie wnioskodawcy.

Wypełnianie wniosku.

Pkt 1 – należy wpisać imię i nazwisko osoby składającej wniosek

Pkt. 2 – Należy wpisać adres wnioskodawcy z uwzględnieniem nr PESEL. Numer NIP wpisują tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą

Pkt 3 – Należy wpisać rodzaj wyrobu zawierającego azbest – najczęściej będzie to płyta cementowo-azbestowa stosowana w budownictwie – tzw. eternit.

W przypadku konieczności demontażu azbestu z dachu, jego transportu i utylizacji należy wypełnić podpunkt a) – podać ilość wyrobów (w m2) rodzaj zabudowy oraz podpisać oświadczenie, że budynek z którego ma być usunięty azbest jest, lub też nie jest wykorzystywany do działalności związanej z produkcją rolną.

W przypadku, gdy azbest jest już usunięty z dachu i trzeba go tylko odebrać z nieruchomości, należy wypełnić podpunkt b) i wpisać ilość azbestu do odebrania (w tomach lub m2)

UWAGA! W przypadku, gdy na jednej nieruchomości, część wyrobów jest już ściągnięta z dachu, a część należy zdemontować, należy wypełnić zarówno punkt a) jak i b) w każdym podając odpowiednią ilość azbestu do usunięcia.

Pkt 4 – należy wpisać lokalizację wyrobów zawierających azbest (może być inna niż adres wnioskodawcy) – miejscowość i nr działki, na której znajdują się wyroby zawierające azbest. Jeśli nr obrębu jest Państwu znany, także proszę go wpisać.

Pkt 5 – Należy wpisać zakres planowanych prac, np. demontaż eternitu z dachu, odbiór azbestu składowanego na nieruchomości itp. oraz tytuł  prawny do nieruchomości – własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste itp.

Pkt. 6 – Należy wpisać termin rozpoczęcia i zakończenia prac. Jeżeli azbest ma być usunięty w tym roku, jako termin zakończenia prac należy wpisać datę z roku 2015. Wpisanie roku 2016 spowoduje realizację wniosku w roku następnym.

Pkt. 7 – miejsce na uwagi i dodatkowe informacje

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

1. Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowalnego/instalacji przemysłowej – nie trzeba wypełniać w przypadku usuwania azbestu z budynku mieszkalnego.

2. Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowalnego/instalacji przemysłowej – należy podać adres obiektu, na którym dokonywana jest ocena. Adres powinien być zgodny z lokalizacją wyrobów zawierających azbest podaną we wniosku.

3. Rodzaj zabudowy – należy podać rodzaj zabudowy, np. budynek mieszkalny,  budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

4. Nr działki ewidencyjnej – należy wpisać nr działki nieruchomości na której dokonywana jest ocena. Nr działki powinien być zgodny z lokalizacją wyrobów zawierających azbest podaną we wniosku.

5. Nr obrębu ewidencyjnego – należy wpisać nr obrębu ewidencyjnego na którym znajduje się nieruchomość  poddawana ocenie. jeżeli nr obrębu nie jest Państwu znany, proszę rubryki nie wypełniać.

6. Nazwa, rodzaj wyrobu – należy podać nazwę. rodzaj wyrobu, np. płyty azbestowo – cementowe płaskie, płyty azbestowo cementowe faliste. Rodzaj wyroby powinien być zgodny z rodzajem podanym w pkt 3 wniosku.

7. Ilość wyrobów – należy podać ilość wyrobów zawierających azbest poddawanych ocenie w tonach lub m2. Ilość ta powinna być zgodna z ilością podaną we wniosku

8. Data sporządzenia poprzedniej oceny – należy podać datę sporządzenia poprzedniej oceny. Jeżeli ocena taka nie była przeprowadzana, należy wpisać: „pierwsza ocena”

9. Tabela. Wypełniając tabelę należy w każdej z grup oznaczonych cyfrą rzymską (I-V)  wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeżeli w grupie zostanie wybrana więcej niż jedna pozycja, sumując punktu należy wybrać tylko tę pozycję, przy której znajduje się największa liczba punktów. Następnie należy wpisać sumę punktów i określić stopień pilności wykorzystując informacje zawarte pod tabelą.

Jeżeli zarządca lub właściciel jest jednocześnie osobą oceniającą to winien się podpisać zarówno jako oceniający jak i jako właściciel/zarządca.

Prosimy o składanie czytelnych podpisów.

 

 

Załączniki

oświad. w rolnictwie (160.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2 Uchwała 2015 (522.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2a Zał. Uchwały (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2b Wniosek (737.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3 Ocena stanu (82.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4 de minimis w rolnictwie (324.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
de minimis dla przedsiębiorcy - formularz 1 (589.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
de minimis dla przedsiębiorcy - formularz 2 (597.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie (160.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana rozporządzenia w sprawie de minimis dla przedsiębiorców (995.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Komorowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Komorowski
Data wprowadzenia:2015-05-04 15:26:14
Opublikował:Krzysztof Komorowski
Data publikacji:2015-05-04 15:28:46
Ostatnia zmiana:2015-05-05 10:57:44
Ilość wyświetleń:1095
Gmina Kępno
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij