NAZWA SPRAWY:

Zamiana nieruchomości

 

OGÓLNY OPIS:

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Kępno mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości tych nieruchomości.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o zamianę nieruchomości, wraz ze szczegółowym oznaczeniem nieruchomości.

Oznaczenie terenu na mapie.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Umowa zamiany nieruchomości w formie aktu notarialnego.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Składanie wniosków - Punkt Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, Katarzyna Dawid, Daniel Dyla, tel. 62 59 09 475, ul. Kościuszki 9, 63-600 Kępno.

 

OPŁATY:

Bez opłat

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin załatwienia sprawy wynosi do 3 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji. W przypadku konieczności dokonania podziału geodezyjnego – termin ten wydłuża się.

 

TRYBY ODWOŁAWCZE:

Brak

 

UWAGI:

Brak

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku.